SERVICEVOORWAARDEN

1) Algemene informatie

De website en app CHEQUI.COM is eigendom van CHEQUI LIFEGUARD SL. Voorzien van BTW/IVA nummer B-42620070, (vanaf nu CHEQUI.COM), Apartado de Correos 33, Alfas Del Pi 03580, Alicante / España. Ingeschreven in het Registro Mercantil de Alicante op 11 de enero 2019, tomo 4182, folio 62, inscripción 1 con hoja A-163274.

2) Voorwaarden

Deze wettelijke gebruikersvoorwaarden regelen de toegang en het gebruik van de website en app, CHEQUI.COM. Door het gebruik van deze website en app, en in speciaal met het contracteren of aankoop van één of meerdere services of artikelen aangeboden door CHEQUI.COM geeft U uitdrukkelijk aan, akkoord te gaan met alle punten van deze gebruikersvoorwaarden.

Chequi.com raadt U aan deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen en behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in te brengen die zij nodig acht zonder voorafgaande kennisgeving.

De toekenning van de status van "GEBRUIKER" houdt in dat U een correct gebruik maakt van alle inhoud en diensten van de website en app, in overeenstemming met de bestaande wetgeving. CHEQUI.COM houdt zich het recht voor elke GEBRUIKER de toegang tot de website en app te weigeren bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden.

3) Privacy beleid

CHEQUI.COM houdt zich strikt aan alle verplichtingen en garanties overeenkomstig de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december.

Met het invullen van uw persoonlijke gegevens tijdens registratieprocedure gaat de GEBRUIKER vrijwillig akkoord dat zijn persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt door CHEQUI.COM. De GEBRUIKER gaat ermee akkoord alle interne gegevens van CHEQUI.COM, in het bijzonder met betrekking tot hun inloggegevens veilig te bewaren. De geautomatiseerde verwerking van de gebruikers gegevens brengt CHEQUI.COM in staat om een meer persoonlijke service aan te bieden. Deze persoonlijke gegevens zullen nooit worden overhandigd aan personen of bedrijven buiten CHEQUI.COM.

Om het recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, hoeft u enkel een schrijven te richten aan: het e-mailadres cancelacion@chequi.com. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van identiteitskaart of paspoort.

De gebruiker heeft de verplichting de gebruikersinformatie steeds up-to-date te houden. Bij het niet up-to-date houden van deze gegevens behoudt CHEQUI.COM zich het recht voor om de toegang en het gebruik van de website en app tijdelijk op te schorten en de toegang te weigeren aan deze GEBRUIKER.

4) Cookies

CHEQUI.COM informeert van het gebruik van cookies op deze website en app. Cookies zijn tijdelijke bestanden. In ieder geval kan de GEBRUIKER de configuratie van zijn/haar computer aan passen via de tool bar van uw internetbrowser.

5) Verantwoordelijkheden bij het gebruik van de website en app, CHEQUI.COM.

 • De GEBRUIKER is de enige verantwoordelijke van het creëren van een alarm/chequi.

 • Bij het indrukken van de "SOS" toets en de tweede bevestiging hiervan gaan alle mechanismen in werking en worden de hulpdiensten gewaarschuwd.

  1. De GEBRUIKER wordt onmiddellijk opgebeld in het Nederlands door onze operator.

  2. Als de GEBRUIKER deze oproep beantwoord wordt er gehandeld volgens zijn/haar wens.

  3. Als de GEBRUIKER deze oproep niet beantwoord worden onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd.

In geval van een vals alarm of foutieve handeling, kan de gebruiker dit gegenereerd alarm nog steeds annuleren door te drukken op de "Alles OK" toets. Met deze handeling worden onmiddellijk alle mechanismen gestopt en geannuleerd.

 • De enige verantwoordelijke voor de kosten die een vals alarm kan veroorzaken is de GEBRUIKER die dit valse alarm/ chequi heeft geactiveerd. (Kosten hulpdiensten, verplaatsingskosten, enz.)

 • Te allen tijde moet de GEBRUIKER beschikken over een actieve en werkende telefoonlijn met Internet en lokalisering moet steeds ingeschakeld en operatief zijn. Indien één of meer van deze punten niet actief zijn kan de app niet werken en zal de service tijdelijk opgeschort worden tot de GEBRUIKER, CHEQUI.COM verwittigd per telefoon of email om de service weer operatief te maken of wanneer de GEBRUIKER zelf de service weer activeert in zijn/haar controlepaneel.

 • De GEBRUIKER is verplicht de vragenlijst op het moment van de contratatie te goeder trouw gedeeltelijk of volledig in te vullen (dit volgens wens van elke GEBRUIKER) en deze informatie op elk moment te actualiseren.

 • De GEBRUIKER moet steeds up-to-date zijn met de betalingen aan CHEQUI.COM. Een week voor de vervaldatum van het contract tussen de gebruiker en CHEQUI.COM, zal de gebruiker worden gemeld via e-mail, bericht, sms en/ of gewone brief van deze vervaldatum. Bij een openstaande factuur behoudt CHEQUI.COM zich het recht voor de service tijdelijk op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande facturen.

 • De GEBRUIKER zelf programmeert zijn/haar "Chequis" en de GEBRUIKER moet zodoende zich ervan bewust zijn dat hij/zij attent is op het bepaalde uur dat dit alarm naar de GEBRUIKER wordt verzonden. Wanneer de GEBRUIKER het Chequi niet bevestigd wordt er automatisch na 10 minuten een tweede alarm verzonden naar de GEBRUIKER. Wanneer de GEBRUIKER deze tweede Chequi niet bevestigd wordt er automatisch na 5 minuten een derde alarm verzonden naar de GEBRUIKER. Als het systeem merkt dat dit derde alarm ook niet bevestigd wordt gaat de procedure in:

  1. De GEBRUIKER wordt opgebeld door een operator in het Nederlands.

  2. Als wij geen gehoor krijgen worden de door de GEBRUIKER opgegeven contacten verwittigd.

  3. Als wij alsnog geen gehoor krijgen worden de hulpdiensten verwittigd.

  4. Indien de GEBRUIKER een contact heeft opgegeven die de sleutel heeft, of als deze sleutel beheerd wordt door CHEQUI.COM, geeft de GEBRUIKER uitdrukkelijk toestemming aan deze sleutelbeheerder om de woning van de GEBRUIKER binnen te gaan in begeleiding van de hulpdiensten, lokale Politie, Guardia Civil. (Bijgaand contract/toestemming)

 • Een uur voor een geplande Chequi, kan de GEBRUIKER op de knop drukken "Alles OK" en annuleert zodanig enkel en alleen de volgende geplande Chequi.

 • Wanneer een GEBRUIKER denkt niet aanwezig te zijn in Spanje voor een bepaalde tijd, moet hijzelf/zijzelf tijdelijk deze service in zijn controlepaneel deactiveren of hiervan CHEQUI.COM verwittigen. De dag dat de GEBRUIKER terugkeert in Spanje moet de GEBRUIKER zelf deze service weer activeren in zijn/haar controlepaneel.

 • Nooit kan een deactivering of annulering van de service in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de gecontracteerde service.

 • Met het contracteren van de service en de betaling van deze bevestigd de GEBRUIKER automatisch dat hij/zij akkoord gaat met deze Wettelijke Gebruikersvoorwaarden.

 • CHEQUI.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld bij frauduleus of onachtzaam gebruik door gebruikers of derden.

 • CHEQUI.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld bij illegaal gebruik van de website door gebruikers of derden.

 • Elke registratie is persoonlijk en enkel geldig voor de persoon waarvan de gegevens zijn opgegeven in het profiel. Deze geregistreerde persoon kan enkel beroep doen op de diensten van CHEQUI.COM voor zichzelf en nooit voor derden. Indien er een SOS wordt geregistreerd en later blijkt dat het niet de geregistreerde persoon is, zal aan de geregistreerde persoon een bedrag worden gefactureerd van 250 euro’s + BTW.

 • CHEQUI.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld bij technische storingen en eventuele moeilijkheden die worden veroorzaakt door gebruikers of derden.

 • CHEQUI.COM is een “secure site” met code SSL en kan niet aansprakelijk worden gesteld van virussen of andere schadelijke elementen op de computer van de gebruiker.

 • CHEQUI.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onderbreking, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website als deze veroorzaakt zijn door gebruikers of derden.

 • CHEQUI.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onderbreking van de telefoon of internetdiensten.

 • CHEQUI.COM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief opgegeven informatie door de GEBRUIKER.

 • Zodra de GEBRUIKER wordt opgenomen in het ziekenhuis zal het contract tussen de gebruiker en CHEQUI.COM worden gedeactiveerd. Bij het verlaten van het hospitaal moet de GEBRUIKER zelf deze service weer activeren. CHEQUI.COM wordt uitdrukkelijk toegestaan de contacten opgegeven door de GEBRUIKER, te verwittigen.

 • CHEQUI.COM heeft een centrale operatief 24 uur per dag/ 365 dagen per jaar.

 • CHEQUI.COM bevestigt dat in het geval van ziekenhuisopname dit zal gebeuren in het ziekenhuis van keuze van de GEBRUIKER. Indien dit niet mogelijk is (bv. als de GEBRUIKER te ver van zijn woning is op dat moment) zal dit gebeuren in het dichtstbijzijnde mogelijke ziekenhuis. (Volgens opgegeven bij contractatie en volgens de mogelijkheden van de bestaande zorgverzekering)

 • CHEQUI.COM zorgt in geval van ziekenhuisopname voor het onderbrengen van de huisdieren volgens de wens van de GEBRUIKER.

 • CHEQUI.COM zorgt voor het verwittigen van de contactpersonen opgegeven door de GEBRUIKER.

 • CHEQUI.COM zorgt voor het doorsturen naar het hospitaal van Uw paspoort en verzekeringsgegevens.

 • CHEQUI.COM zorgt voor het verwittigen van de door U opgegeven familieleden via sms of mail. (Ook in het buitenland)

6) Sleutelbeheer

Chequi Lifeguard SL. heeft de service van “sleutelbeheer” ter beschikking van de GEBRUIKER. Het is mogelijk deze service te contracteren onder de volgende voorwaarden:

 1. 1. De GEBRUIKER overhandigd de sleutel in een verzegelde briefomslag (speciale briefomslag die wordt ter beschikking gesteld door CHEQUI.COM.)

 2. 2. Op de briefomslag staat er enkel een intern codenummer van CHEQUI.COM.

 3. 3. De sleutels worden bewaard in een safe onder een codenummer, nooit onder naam.

 4. 4. Bij overhandiging van sleutel wordt er een toestemming getekend (Spaans/Nederlands).

 5. 5. Na afsluiting van het contract of op simpele aanvraag wordt de sleutel, in dezelfde staat, terug overhandigd aan de GEBRUIKER.

 6. 6. Sleutelbeheer in zichzelf is gratis maar telkens als deze service vereist is wordt er 60€ + BTW per keer aangerekend in concept van verplaatsingskosten.

7) Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De inhoud van de website en app, Chequi Lifeguard SL. en alsook de naam zelf zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het gebruik ervan is verboden, evenals hun exploitatie, reproductie, publieke mededelingen of distributie.

8) Automatische jaarlijkse of maandelijkse betalingen.

Bij automatische jaarlijkse of maandelijkse betalingen (het is enkel mogelijk een jaarcontract te contracteren welke, indien goedgekeurd door Chequi Lifeguard, maandelijks kan worden betaald aan de vooropgestelde maandelijkse tarieven. De maandelijkse betalingen van een jaarcontract heeft een verhoging van 15% in vergelijking met de jaarlijkse betaling) heeft de Cliënt het recht deze ongedaan te maken door middel van het sturen van een e-mail naar info@chequi.com tot maximum 24 uur voor de eerste jaarlijkse vervaldatum. Na het niet aanvaarden van een automatische geprogrammeerde betaling, zonder geldige reden opgegeven door de Cliënt, worden de volgende kosten aangerekend:

Bankkosten op een bedrag tussen 0 en 100 euros:    7,45 euros + BTW

Bankkosten op een bedrag boven 100 euros:           18,00 euros + BTW

​+ administrative kosten:                                              15,00 euros + BTW

Belangrijk: Tot het verschuldigde bedrag op het bankrekening van Chequi Lifeguard is gestort wordt automatisch het afgesloten contract tussen Chequi Lifeguard en Cliënt opgeschort zonder een mogelijke schadevergoeding voor het opschorten van dit contract.

9) Communicatie

CHEQUI.COM kan met de GEBRUIKER in verbinding gaan per post, email of sms. Op dezelfde manier kan de GEBRUIKER berichten zenden naar Chequi Lifeguard SL. per post, gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of e-mail: info@chequi.com

10) Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze wettelijke gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld volgens de Spaanse wetgeving, en wordt onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Spanje.

11) Recht van annuleren van 14 dagen, garantie van vrijwillige opzegging en garantie van vergoeding.

U kunt uw bestelling zonder enige reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum van de aangekochte diensten annuleren.

Hiertoe moet u ons, Chequi Lifeguard SL., informeren over uw beslissing om uw bestelling op te zeggen. Het volstaat dat u uw communicatie verzendt aan cancelacion@chequi.com voor het einde van de opzegtermijn van 14 dagen.

Chequi.com zal de prijs van de service terugbetalen uiterlijk 14 dagen na de dag van ontvangst van de bovenstaande mededeling. Chequi.com zal dezelfde betalingsmiddelen gebruiken die u voor de eerste transactie zou hebben gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12) Gratis proefmaand

Chequi Lifeguard stelt ter beschikking van de gebruiker 1 gratis proefmaand onder de volgende voorwaarden:

 1. Het is enkel mogelijk 1 proefmaand te activeren aan 1 van de personen van een samenwonende familie.

 2. Tijdens de proefmaand kunt u gebruik maken van de dagelijkse controles “Chequis” en de SOS toets.

 3. De gebruiker moet steeds de lokalisatie instellen van zijn/ haar mobieltje.

 4. De gebruiker is verplicht notificaties toe te staan van Chequi.

 5. De gebruiker tijdens de Gratis proefmaand kan 1 SOS-alarm creëren waarna Chequi Lifeguard de hulpdiensten zal zenden.

 6. De gebruiker zal na het niet bevestigen van een ingestelde “Chequi” 1 maal door onze centrale worden opgebeld en gecontroleerd.

 7. De gebruiker is 100% verantwoordelijk voor een door hem/ haar geactiveerd alarm.

 8. Na deze gratis proefmaand heeft de gebruiker de mogelijkheid zich vast te registreren bij Chequi Lifeguard aan de in de website www.chequi.com gepubliceerde tarieven.

 9. Chequi Lifeguard behoudt zich het recht toe een geactiveerde gratis proefmaand te annuleren en ongedaan te maken bij misbruik van deze door de gebruiker zonder enige vooropzeg en zonder enige schadevergoeding.

 10. Door het gratis activeren van de proefmaand geeft de gebruiker duidelijk aan deze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, te aanvaarden in zijn totaliteit.

 11. Het is enkel mogelijk, tijdens deze proefmaand, 1 maal een SOS te lanceren/ creëren alsook 1 maal een Chequi niet te bevestigen. 

 12. Tijdens deze proefmaand zal na het lanceren van een SOS of het niet bevestigen van een geprogrammeerde Chequi de cliënt telefonisch worden gecontacteerd. Deze telefonische oproep moet verplicht worden beantwoord door de cliënt en indien nodig zullen de hulpdiensten worden ingeroepen. Indien de cliënt deze telefonische oproep niet beantwoord wordt er een SMS en email gezonden naar de client en daarmede eindigen de verplichtingen van Chequi Lifeguard Sl.