Voorwaarden voor het bekomen van de Chequi subsidie

 

Samenwonende echtparen:

Korting van 50% indien uw gezamenlijk maandelijks inkomen de 1400 euro´s niet overschrijdt, 75% indien u niet over de 1200 euro´s gaat en HELEMAAL GRATIS als uw inkomen onder de 1000 euro´s ligt.

 

Alleenstaande personen:

Korting van 50% als u de 1000 euro´s niet overschrijdt, 75% indien u niet over de 850 euro´s gaat en VOLLEDIG GRATIS als uw inkomen minder is dan 700 euro´s.

 

Verdere voorwaarden:

 • Niet over een eigen woning beschikken (huurcontract voorleggen)

 • Dit is een offerte voor iedereen die in Europa woont (dus ook voor personen die nooit naar Spanje komen)

 • Kortingen op basis van normale Chequi registratie en APP op uw Smart-Phone (voorbeeld: huidige prijs: 239 euros per jaar - dus 50% korting komt op 119,5 euros per jaar / 9,95 per maand - en 75% korting komt op 59,75 euro´s per jaar / 4,97 per maand )

 

Aanvragen indienen per mail aan: info@chequi.com

Vermelden of indienen van:

 • Volledige naam indiener

 • Volledige naam echtgenoot/e (indien van toepassing)

 • Paspoort of identiteitskaart indiener

 • Paspoort of identiteitskaart echtgenoot/e (indien van toepassing)

 • Telefoonnummer Mobiel

 • Telefoonnummer vaste lijn

 • Pensioen of/en AOW bewijs

 • Huur Contract

Meer informatie?