ALZHEIMER

  1. SOS-nøkkel

  2. Fallalarm

  3. Innstilling av sikkerhetssonen

  4. Stadig i forbindelse med Chequi alarmsentral

Det er mulig å stille en "omkrets- eller sikkerhetssone" i Chequi SOS-knappen. Hvis brukeren av vår SOS-test går utenfor denne sonen, vil vi motta en alarm og du vil bli varslet umiddelbart